GÁLHIDY Péter

szobrászművész


  • Díjazott
  • Sajtóban szereplő
  • Egyéni kiállítások
  • Közgyűjteményben szereplő munka
  • Köztéren megjelenő alkotás

„Alapvetően a természet organikus és strukturális formaépítő és forma-lebontó esszenciáit keresem, miközben a mesterséges tárgyi világra is leginkább a keletkezés-elmúlás vonatkozásában hasonlóan tekintek.”

 

Szobrászati munkásságom alapállása, kutatásaim legfőbb mozgatója a teremtett világban létező, illetve tárgyiasult jelenségek lelki – szellemi tartalmainak feltárása a szobrászat eszközeivel. Formaképzésben, anyaghasználatban, installálásban változatos, körkörösen visszatekintő, egymásra épülő, egymásból kibomló, kölcsönhatásban lévő szobrokat készítek. A szobrászati kifejezés kötöttségei, mint a gravitáció az anyagok tulajdonságai, a térrel, avagy hellyel való viszonya, mozgásteremet nem korlátozzák, hanem épp ellenkezőleg ezek a kötöttségek talán a legerősebb inspiráló erővel szólnak bele a formaalakítás, anyaghasználat, és elhelyezés hármasába, mely egészen szoros kapcsolatban áll munkáim konceptuális, fogalmi hátterével. Munkáimat, a több szintű befogadás lehetőségében bízva, bizonyos rétegenként értelmezem, mely rétegek közül a vizuális megismerés élményszerűsége és ennek átadása számomra a legjelentősebb. Átélt formatartalmakat, anyagkapcsolatot és koncentrált figyelmi zónát törekszem kombinálni a poétikus, olykor balladai, népmesei hagyományainkkal rokonítható, vagy haikui tömörségű, nem fogalmi úton feltáruló szobrászi nyelvvel.

Alkotások a művész életművéből

Egyéni kiállítások

2021
Natura Morta, Budapest Galéria, Budapest

2019
Sarokvas, Parthenón-fríz Terem, Budapest

2019
Analóg szobrok ART9 Galéria, Budapest

2018
Dér (Menasági Péterrel), Bartók 32 Galéria, Budapest

2017
Vízér, Kert galéria, Szolnok

2016
Páratövis (Szalontai Ábellel), Szent István Bazilika, Budapest

2014
Messziről zöld, Molnár Ani Galéria, Budapest

2014
A nap haza hajt, Kulti-Karinthy Szalon, Budapest

2012
Se Szó, Molnár Ani Galéria, Budapest

Csoportos kiállítások

2022
Miszla Art@ Csernáton, Sepsiszentgyörgy, Lábasház

2022
Departure, Pesti Vigadó, Budapest

2021
Kör, Viltin Galéria, Budapest

2021
Infinitívusz, Pilinszky 100,Esernyős Galéria, Budapest

2020
Szabadjáték, Műcsarnok Budapest

2018
KOGART Kortárs Gyűjtemény, Várkert Bazár, Testőrpalota (Északi Palota), Budapest

2017
Contemporary Mythology, New Delhi, India

2016
Ágak, Természetművészet, változatok, Műcsarnok, Budapest

2013
Inter Arbores, Mamü Galéria, Budapest

2003
Plastica-dreams, Műcsarnok

Sajtómegjelenések


Wehner Tibor – „…Ez a sok szépség mind mire való?…”, Országút, 2021. 01. 20.

Iski Kocsis Tibor – Natura Morta- Gálhidy Péter szobrászművész kiállítása elé, országut.hu, 2021. 12. 20.

Cserhalmi Luca – Raitunk kivüli rend-Gálhidy Péter Sarokvas című kiállításáról,Prae.hu, 2019. 06. 05.

Új idők új dalai – Teofánia- A szakrális szobrok születése, M5, 2016. 10.

Kopócsy Anna – Vertikális közelítések, Új Művészet, 2017. június

Keserü Katalin: Természetművészet – definició szerint és anélkül – Magyarországon , Természetművészet – változatok / Nature Art – variations| Műcsarnok, 2016

Hemrik László – Pára és Tövisek, Új Művészet, 2016. július

Sulyok Miklós – Gálhidy Péter Körmeneti keresztje a Szegedi Dómban, Octogon, 2016. 1.

Uszkay Tekla – Csakis a természet határtalan tisztelete… Gálhidy Péter: Se szó, Balkon, 2012. július-augusztus

Herpai András – Szavak nélkül, Élet és Irodalom, 2012. június 15.

Díjak

2021
Gácsi Mihály-díj

2019
Munkácsy Mihály-díj

2018
Szolnok, Rész és Egész, MMA tagozati díj

2018
MMA 2018-2021 évekre szóló művészeti ösztöndíj

2017
Endre Béla Mesterdíj

2013
Veszprémi Tavaszi Tárlat MMA tagozati díj

2013, 2015, 2017, 2018, 2022
NKA alkotói ösztöndíj

2011
Nagyatád város díja

2007
Samu Géza Díj

2001–2003
Derkovits ösztöndíj