GERGELY Réka

szobrászművész

Fotó: Sulyok Miklós


  • Díjazott
  • Egyéni kiállítások
  • Köztéren megjelenő alkotás

„Szobrászati munkámban a keleti és a nyugati, közelebbről a japán és az európai művészeti hagyomány szintézis-lehetőségeit keresem. Ennek személyes indítéka az európai és a japán kultúrával való találkozásom, de inspirációt jelentenek a keleti és nyugati civilizációk között napjainkban végbemenő kölcsönhatások is. Elsősorban az foglalkoztat, hogyan kerülnek új összefüggésbe a nyugati és a keleti esztétikai hagyomány meghatározó vonásai. Nézetem szerint a szobrászati alkotás egy lét-tapasztalat és lét-értelmezés megfogalmazása, amelynek támpontokat kell nyújtania szemlélője önértelmezéséhez.”

 

Szobraim nem azzal a céllal készülnek, hogy valami könnyen megfogható, első ránézésre dekódolható üzenetet közvetítsenek. Inkább irányjelzőkként gondolok rájuk. Az absztrakció, mint a lényeg-kiemelés művelete, központi helyet kapott szobrászati törekvéseimben. Egy-egy munka megtervezésekor célom, hogy mind tartalmi, mind formai szempontból egyfajta koncentrátumot hozzak létre, ami párbeszédet indít a mű és szemlélője között. Úgy látom, különböző kulturális hagyományok egyidejű bevonása hozzájárulhat egy olyan reflektív tér építéséhez, amelynek felderítése közelebb vihet létünk alapkérdéseinek újrafogalmazásához. Munkáim több egységből épülnek fel. Az egyszerű alapelemek, mint hordozó és hordozott részek kapcsolódnak egymáshoz. Rendszerint megjelenik egy síkokkal határolt geometrikus test, melynek tartó, hordozó vagy befoglaló szerepe van, valamint egy vagy több hordozott, ívesen hajlított forma. E két egység egymáshoz való viszonya egyensúlyban áll, kölcsönösen feltételezik és kiegészítik egymást. A két, általam megformált alkotórészhez gyakran társul valamilyen természeti hatások által alakított összetevő, mint a víz, a hó, a tűz, a szén, vagy a hamu. Ezeknek az anyagoknak a beépítése révén újabb jelentésrétegeket kapnak szobraim. A beemelt természeti elemek áramló vagy spontán jellegéből adódóan a kompozíció egésze egyidejűleg idézhet fel statikus és dinamikus hatásokat.

Alkotások a művész életművéből

fotó: Szigeti G Csongor

Egyéni kiállítások

2021
„ A hangzás maga a csend”, Art9 Galéria, Budapest

2020
Kire-cuzuki, avagy a változás és a folytonosság egysége, Egy időben – Stúdiólátogatások, Műcsarnok, Budapest

2018
Sem egyik, sem másik, mindkettő, egyik sem, közös kiállítás Gilly Tamás szobrászművésszel, Karinthy Szalon, Budapest

2017
Közös nevező, közös kiállítás Gilly Tamás szobrászművésszel, Juhász Ferenc Művelődési Központ, Biatorbágy

2017
Summa, Kert Galéria, Szolnok

2017
Kóan, Parthenón-fríz Terem, Budapest

2013
Határjelek, Barabás Villa Galéria, Budapest  

Csoportos kiállítások

2022
“Gone Viral”, a Youngart Online Galériával együttműködésben, Collegium Hungaricum Wien/Collegium Hungaricum Bécs

2021
Patinás jelen, a Szolnoki Bronzszobrászati Szimpózium kiállítása, B32 Galéria, Budapest

2021
25+ A Magyar Szobrász Társaság jubileumi kiállítása, Szolnoki Galéria, Szolnok

2021
DERKÓ, Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíj nyerteseinek kiállítás, Műcsarnok, Budapest

2020
Acélos történetek, válogatás a K-ARTS Művészeti Gyűjtemény acélszobraiból, REÖK palota, Szeged

2018
Fine Form Art 10, Kunstraum Wild, München, Németország

2017
3D-2017, A Magyar Szobrász Társaság kiállítása, Szentendrei Régi Művésztelep, Szentendre

2017
RÁMPA, Várkert Bazár, Budapest / RAMP, The Castle Gardens, Budapest

2015
Itt és most, Nemzeti Szalon, Műcsarnok, Budapest

2013
Best of Diploma, MKE Barcsay Terem, Budapest  

Köztéri alkotások

2014
Úszó Fudzsi, közös alkotás Gilly Tamás szobrászművésszel, Zalaszentgrót 

Díjak

2022
Searching for T-Art díj”

2022
Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj Program, 2022-2025

2021
Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíj

2021
V. Szobrász Biennálé – Magyar Szobrász Társaság díja

2016
Szolnoki Művésztelep Kert Galéria-díj

2013
Vigh Tamás-díj  Szobrász Biennálé – Magyar Szobrász Társaság díja

2013-17
DLA ösztöndíj, PTE