ROSKÓ Gábor

festőművész, grafikusművész

Fotó: https://librarius.hu/2013/04/29/a-toertenelem-terhe-rosko-gabor-retrospektiv-a-modem-ben/


  • Nemzetközileg ismert
  • Díjazott
  • Sajtóban szereplő
  • Egyéni kiállítások
  • Közgyűjteményben szereplő munka
  • Köztéren megjelenő alkotás

„Minden sietség az ördög műve.”

 

1972-1976: Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, ötvös szak; 1977-1980: Magyar Képzőművészeti Főiskola, sokszorosító grafika szak, mesterei: Raszler Károly, Kokas Ignác; 1981: posztgraduális képzés, murális szak. 1987-ben Szczecinben (PL), 1991-ben Grazban, 1993-ban Hollandiában, 1996-ban Írországban járt tanulmányúton. 1985: Smohay-ösztöndíj; 1985-1988: Derkovits-ösztöndíj; 1992: Római Magyar Akadémia; 1995: Munkácsy-díj; 1996: Eötvös-ösztöndíj; 1997: a Mikszáth Emlékbizottság díja. A tízévesen már megszállottan rajzoló, anyja gobelinműhelyéből a kézműves munka szeretetét magával hozó ~ saját bevallása szerint többet köszönhet az Erdély Miklós vezette Indigo csoport foglalkozásainak, mint főiskolai tanulmányainak, ahol inkább csoporttársai hatottak rá ösztönzőleg. Erdély Miklós mellett, akitől legtöbb szellemi, erkölcsi, világnézeti útravalót és mindig a legértőbb kritikát kapta, mesterei között emlegeti Picabiát, Duchamp-t, Max Ernstet. ~ szürrealizmusa áttételes, reflektált, pszichologizálástól és automatizmusoktól mentes; az abszurd és a groteszk iránti érzéke nem zárja ki a gyermeki spontaneitás vagy a pátosz jelenlétét, iróniája diszkrét, beleérző, részvétteli, a hagyományhoz való hűsége, szellemtörténeti beágyazottsága nem zárja ki innovatív, a “rossz rajzok” metaforájával megfogalmazott újító attitűdjét. A korosztályára jellemző új szenzibilis, újvad vagy konceptuális-emblematikus irányzatoktól eltérő, teljesen egyedi stílust hozott létre, melynek jellemzésére kritikusai előszeretettel használják a “progresszív konzervativizmus” kifejezést, amelyből a konzervativizmus eszközt jelent, a progresszivitás odafigyelést, az egész kifejezés pedig azt a folytonos küzdelmet a distanciáért, ami a legérzékibb értelemben vett “tapintat”, a roskói művészet előfeltétele. Első, farostlemezre festett olajképei nagyméretű, álomszerű zsánerek és portrék animált állatokról, emberekről. A falképfestészetben szerzett gyakorlatra utaló meszes hangulatú, pasztellszínű “állóképek” később történelmi, mitológiai utalásokkal átszőtt narratív, de enigmatikus szcénákká bővülnek, mint pl. e korszak főművei, az Akhilleusz Patroklosz sírjánál (1986) vagy a Nézzük, mi újság a világban (1990); festésmódjuk expresszívebbé, színviláguk erőteljesebbé, harsányabbá válik, a beleérzőtől a tárgyilagosabb-ironikusabb szemlélet felé mutatnak. A régebbi korok megidézése kosztümökkel vagy különböző nemzetiségű figurákkal a színpadszerű terekben nem annyira a történelmi, időbeli-térbeli relativizmus, mint inkább az állandóság, az időtlenség képzetét kelti, a sebesség és a hatalom misztifikációja ellenében. “Minden sietség az ördög műve” – mondhatja a festő, aki 1982 óta csak mintegy húszegynéhány olajképet készített. De az a művelet, amit Erdély a látomás és a festék kockázatos találkozásának, e találkozó a vásznon való megszervezésének nevez, ez a narráción túlnövő esély a transzcendenciára, maga a “gyorsan száradó látomás” Roskónál komoly szellemi-idegi felkészültséget igényel. Ezért az 1990-től a főleg Skóciába, Amszterdamba utazó művész inkább az “idézet-breviáriumként” is felfogható, gyengéd és groteszk rajzokat (újságrajzok az Élet és Irodalomba, a Magyar Naplónak stb.) és az akvarelleket szaporítja, újabban pedig az azokra jellemző témákat teszi át kerámiaszoborba, ld. pl. antropomorf kinézetű háztartási gépek és eszközök, melyeket mintha egy inka keramikus mintázott volna meg korunk sírleleteként: a feltárás eredménye megkövesedett varrógép vagy emberfejű porszívó. A szaxofonjátéka (Cső, Eszperantó Eszpresszó) révén a honi szubkultúrában is otthonos, Böröczcel, Révésszel sok performanszban részt vett ~ 1997-től megint fest, az átlelkesített tárgyak után táblaképein az ír evangeliáriumok geometrikus összefonódó állatsormintáit és Matisse dekorativitását egyszerre idéző, fűtötten érzéki, egyszersmind absztrakt körtáncban tárgyiasított emberi testek forognak.

Forrás: artportal.hu; szerző: Géger Melinda + Sz. M. P., Kortárs Magyar Művészeti Lexikon (I-III., 1993-2001, főszerk.: Fitz Péter)

Fotó: https://librarius.hu

Alkotások a művész életművéből

Egyéni kiállítások

2004
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

2002
Minjan, Óbudai Társaskör Galéria, Budapest

Minjan és Mások, K. Petrys Galéria, Budapest Családok III. – A Roskó család, 2B Galéria, Budapest

2001
Last Twenty, K. Bazovsky Ház, Budapest

9×9 ZOO, K. Bazovsky Ház, Budapest

2000
Galerie Zichy, Leiden (NL)

Tíz kicsi kép, Stúdió 1900 Galéria, Budapest

1999
Budapest Galéria, Budapest

1998
Várfok 14 Galéria, Budapest

Pécsi Kisgaléria, Pécs

1997
Galerie Zichy, Leiden

Spiritusz Galéria, Budapest (leporello)

Csoportos kiállítások

2004
Straight Stories, Deák Erika Galéria, Budapest

Elhallgatott Holocaust, Műcsarnok, Budapest

2002
Plastica dreams, Műcsarnok, Budapest

2001
10th Triennale, Új-Delhi (India)

2000
La ville/Le jardin/La mémoire, Villa Medici, Róma

1999
Száz kép, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

1998
Böröcz, Roskó, Ujházi, Magyar Konzulátus, New York

Beszélgetések, Living Art Museum, Reykjavík

Új szerzemények, Kortárs Művészeti Múzeum/Ludwig Múzeum, Budapest

1997
Olaj/Vászon, Műcsarnok, Budapest

Mikszáth-emlékkiállítás – A pénzügyminiszter reggelije, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest (kat.)

1994
80-as évek – Képzőművészet, Ernst Múzeum, Budapest

Közgyűjteményben

Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Díjak

1997
a Mikszáth Emlékbizottság díja

1996
Eötvös-ösztöndíj

1995
Munkácsy-díj

1992
Római Magyar Akadémia

1985-1988
Derkovits-ösztöndíj

1985
Smohay-ösztöndíj